Den gamla krogen med anor från 1600-talet har renoverats varsamt med gamla tekniker och målats om med linoljefärg. I dag används huset som privatbostad. Tänk om väggarna kunnat tala då vi målade; hade varit väldigt intressant att få veta vad som utspelat sig här under århundadenas lopp! Vi kom in i bilden då det var dags att dekorera väggarna.På den översta bilden kan man se hur de färdigdekorerade väggarna patineras; de får en patina så att de inte ska se så nygjorda ut, en del av den målade dekoren är även nerslipad med slippapper. På nästa bild ser man hur dekoren ser ut före och efter patinering.De tre nedersta bilderna visar hur det hela blev när golvpappen och all maskeringstejp togs bort och möblerna kommit på plats igen.

IMG_0024 IMG_0030 IMG_0043IMG_0049IMG_0036