Dörren är marmorerad för att smälta in med den riktiga marmorn runt omkring.