Ovanstående påstående är naturligtvis helt subjektivt! Första gången för 25 år sedan när jag såg detta verk gjorde det så starkt intryck på mig att jag gick i väg och köpte en duk och tre tuber ultramarinblått. Jag ville ha en likadan! Den eldade på min lust att måla.Nu är det en av sönerna som betraktar den, undrar vad det kommer att sätta för spår hos honom?

20140119-154006.jpg