Ja, nu är den färdig, dekoren i entrén på Bergsgatan i Stockholm.  Temat är tallkottar och tallbarr, vanliga motiv under den nationalromantiska eran då detta hus uppfördes i början av förra seklet. Kryssvalvstaket är målad i en vacker grågrön kulör och en bård löper längs med väggarna upp mot kryssvalvstaket. Även ett par av väggfälten har fått tallkottar-och tallbarrsmotiv. Den uppmärksamme bloggläsaren kanske minns den kaotiska röran på skrivbordet från blogginlägget daterat 2013-05-20, med rubriken ”Från kaos till färdig skiss”? Så här blev slutresultatet! Vi vill gärna passa på att slå ett slag för tak som inte är vita! Ett vanligt missförstånd i vår tid är att tak alltid per automatik ska målas vita, det är ett modernt påfund, gamla tak framträder på ett helt annat sätt och kommer till sin rätt med en annan kulör. Speciellt om de omges av en stuckaturram.IMG_0607IMG_0578IMG_0589