Nu är det dags att dra streck mellan de marmorerade fönsternischerna och väggfärgen. På paletten som bär spår av tidigare jobbs kulörer ligger färg och pensel beredd, bredvid ligger streckdragningslinjalen.

20130618-134029.jpg